Xây dựng Đảng

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THỊNH KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Sáng này 22/10, Đảng bộ và Nhân dân xã Hoằng Thịnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã (24/10/1953 - 24/10/2023).

Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Lễ Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 07/7/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội Lễ Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị Đồng chí Lê Công Bằng – BT. Đảng ủy

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIV VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Chiều ngày 02/6/2023, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Sáng 05/10/2022, tại Hội trường Văn hóa đa năng xã, Đảng ủy xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020; đợt 03/02 và 19/5/2021.

Sáng ngày 13/7/2021, tại Hội trường Văn hóa đa năng Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020; đợt 03/02 và 19/5/2021. Chủ trì hội nghị Đồng chí Lê Công Bằng – BT.Đảng ủy.

Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020; đợt 03/02 và 19/5/2021.

Sáng ngày 13/7/2021, tại Hội trường Văn hóa đa năng Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020; đợt 03/02 và 19/5/2021. Chủ trì hội nghị Đồng chí Lê Công Bằng – BT.Đảng ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Thịnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 1,5 ngày 5 và 6/6/2020, tại hội trường Văn hóa đa năng, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Thịnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ mít tinh kỷ niêm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2020)

7h30 phút sáng 03/02/2020, tại Hội trường Văn hóa đa năng , Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 03/2/2020)

Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ đến hết năm 2020

Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường Văn hóa đa năng, Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng,mục tiêu,nhiệm vụ đến hết năm 2020.Thành phần tham dự hội nghị: các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ tọa hội nghị: đồng chí Lê Công Bằng - BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã.

Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của người.

7h30 phút sáng ngày 15/7/2019, tại hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thịnh Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị học tập trực tuyến: Chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của người.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và trao huy hiệu Đảng

7h30 phút sáng ngày 11/01/2019, tại Hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thịnh, BCH Đảng bộ xã khai mạc hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và trao huy hiệu Đảng cho 8 Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và đợt 07/11.

Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị trực tuyến: Học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

7h30 phút, ngày 19/02/2019 tại hội trường Văn hóa đa năng xã Đảng ủy tổ chức hội nghị trực tuyến: Học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
12