Cán bộ và nhân dân xã Hoằng Thịnh chung sức, đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông ĐHH16 từ tiếp giáp xã Hoằng Đồng đến xã Hoằng Lộc

Đăng lúc: 14:56:51 12/09/2023 (GMT+7)

                 

          Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã!

  Đường giao thông nông thôn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống lao động, sản xuất, sinh hoạt, đi lại của nhân dân cũng như tạo cảnh quan môi trường đường làng ngõ xóm sáng - xanh – sạch - đẹp. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn toàn xã. Hiện trạng 1 số tuyến đường trên địa bàn xã nhỏ, hẹp, xuống cấp có chỗ gấp khúc gặp khó khăn cho việc sản xuất, đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong, ngoài xã, có đoạn lòng đường rộng không được 3m. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã có chính sách hỗ trợ cho các thôn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường làm thảm nhựa. Từ tháng 01/2021 đến nay trên địa bàn toàn xã đã có 66 hộ gia đình và 01 dòng họ đồng ý hiến đất mở rộng đường giao thông trên các tuyến HT3 thôn Thịnh Hòa, thôn Bắc Đoan Vỹ, HT7 thôn Bắc Đoan Vỹ, ngõ 05 đường DHH26 thôn Bắc Đoan Vỹ, ngõ 04 đường HT3 thôn Bắc Đoan Vỹ, ngõ 03 đường HH26 thôn Nam đoan Vỹ với tổng diện tích đất hiến là 679,8m2 . Đảng ủy, HĐND, UBND xã nhiệt liệt biểu dương 66 hộ gia đình và 01 dòng họ thôn BĐV, thôn NĐV và thôn Thịnh Hòa, trong số đó điển hình có một số hộ gia đình hiến diện tích đất nhiều như đường HT7 có gđ ông Lê Anh Dũng thôn BĐV 56m2; gđ ông Lê Trọng Cẩm thôn BĐV 27m2; đường HT3 có gđ ông Lê Văn Bảy thôn Thịnh Hòa 40m2; gđ ông Lê Văn Thắm 34m2 ; ngõ 04 đường HT3 gđ ông Lê Trọng Tân 31m2 . Các tuyến đường được mở rộng với lòng đường chiều rộng 6m có hệ thống mương thoát nước, bồn hoa tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; diện mạo thôn xóm khang trang, sạch đẹp. Cùng với việc mở rộng các tuyến đường trong thôn, xã có kế hoạch mở rộng đường, thảm nhựa tuyến đường DHH16 với tổng chiều dài 1,8km theo kết quả phóng tuyến có ảnh hưởng đến đất ở và công trình của 143 hộ gia đình, tổng giá trị xây lắp gần 21 tỷ đồng, nguồn kinh phí Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xin được dự án huyện hỗ trợ xây lắp và xã bỏ 1 phần. Để công trình đường DHH16 tiến hành khởi công xây dựng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã, các thôn đã tổ chức họp với 143 hộ triển khai kế hoạch làm đường và vận động các hộ gia đình hiến đất, UBND xã trả tiền bồi thường các công trình, cây ..theo đơn giá nhà nước trên diện tích đất hiến làm đường. Kết quả cuộc họp còn một số hộ gia đình chưa đồng thuận chủ trương hiến đất mở rộng làm đường dẫn đến đơn vị thi công mới triển khai làm rãnh thoát nước ở những đoạn đường đất lưu không sau đó phải dừng lại đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong, ngoài xã thời gian vừa qua. Thời gian dừng thi công quá dài nhân dân trong xã có rất nhiều ý kiến cũng như ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hoằng Hóa đối với UBND xã về việc tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình hiến đất, thời gian kết thúc vận động báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/9 để huyện có biện pháp xử lý. Được thụ hưởng dự án gần 20 tỷ của huyện cho cán bộ và nhân dân xã Hoằng Thịnh làm đường ĐHH16 là rất lớn, nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng không đồng ý hiến đất thì cơ hội được hưởng nguyên số tiền dự án là không thể. Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công quay trở lại thi công đường DDHH16, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã tiếp tục thành lập đoàn họp, vận động tuyên truyền các hộ chưa đồng ý hiến đất. Với tinh thần vì nhân dân cả xã và chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu là lấy người dân, cộng đồng các khu dân cư làm chủ thể theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Vậy nên còn một số hộ gia đình đang còn chưa đồng ý hiến đất để huyện, xã làm tuyến đường ĐHH16 thì hãy vì chủ trương của Đảng và Nhà nước, vì cộng đồng thôn xóm, vì cái chung, các hộ gia đình hãy hy sinh một phần để góp phần cùng với cộng đồng dân cư, thôn, xã thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; quê hương Hoằng Thịnh ngày một khởi sắc, khang trang, văn minh, giàu đẹp.

                                   Người viết bài: Nguyễn Thị Hoa – CC.VHXH

                                       

 

 

 

Các tin khác