XÃ HOẰNG THỊNH: KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023

Đăng lúc: 15:06:23 27/04/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 27/4/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng, Ban chỉ huy quân sự, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh xã Hoằng Thịnh tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ và bồi dưỡng kiến thức giáo dục QP AN năm 2023.

               

          Về dự, chỉ đạo lễ khai mạc có đồng chí Thiếu tá Vũ Thanh Hải – Chủ nhiệm hậu cần kỷ thuật Ban chỉ huy quân sự huyện

Về phía xã có đồng chí Lê Công Bằng - BT. Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ; thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ngành, công chức , hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn; đặc biệt là các đồng chí đảng viên và lực lượng dân quân xã với số lượng trên 100 người.
                z4298342196354_cded58aeb481f2287a716413e5c7b4de.jpg
                  Đại biểu dự lễ khai mạc huấn luyện dân quân và dồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh          Đồng chí Hoàng Văn Chung – CT. UBND, CT. Hội đồng giáo dục QP – AN xã phát biểu khai mạc buổi lễ.
               z4299534958362_49a01d0d75725d67fa55920ec03f9d9d.jpg
                           Đồng chí: Hoàng Văn Chung - CT.UBND, CT.HĐ Giáo dục quốc phòng xã khai mạc

Năm 2023 tình hình trên thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các hoạt động khủng bố, xung đột vũ trang, chiến tranh giữa Nga và Ucrana ngày càng phức tạp. Tình hình tranh chấp chủ quyền ở biển đông vẫn là chủ đề nóng trong khu vực và trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và chống phá cách mạng nước ta một cách quyết liệt.

Từ những tình hình trên, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ, dân quân phải vững niềm tin thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP – AN năm 2023. Lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân trong tình hình hiện nay. Vậy nên mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có trình độ, kỹ năng tác chiến khi tình huống xảy ra.

  Trong bài phát biểu đồng chí yêu cầu Ban chỉ huy quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng xã phải chuẩn bị cơ sở, vật chất bảo đảm đầy đủ, chu đáo cho công tác huấn luyện dân quân, bồi dưỡng giáo dục QP – AN đảm bảo chương trình, nội dung kế hoạch đề ra; lực lượng dân quân phải tham gia đầy đủ về quân số, số ngày huấn luyện theo kế hoạch. Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là chủ trương nhất quán trong đường lối QP-AN của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Gia – Chỉ huy trưởng quân sự xã thông qua Kế hoạch huấn luyện dân quân và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- an ninh năm 2023.
                  z4299534968121_9bde93b97596507b68b181e0535176f3.jpg
                      Đồng chí: Nguyễn XUân Gia - CHT. Quân sự xã thông qua Kế hoạch huấn luyện năm 2023        Kết thúc lớp học, 100% học viên viết bài thu hoạch theo quy định đạt yêu cầu và có 70 – 80% trở lên đạt loại khá giỏi.

 

                                                                                                    Nguyễn Hoa – CC.VHXH xã