Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Bùi Quang Sáng
  Ngày sinh: 21/02/1970
  Quê quán: xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
  Họ và Tên: Lê Văn Thủy
  Ngày sinh: 08/03/1976
  Quê quán: Xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân