Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
DỰ THẢO31/12/2023DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ HOẰNG THỊNH ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023
DỰ THẢO31/12/2023BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
23/TB-UBND29/12/2023THÔNG BÁO NIÊM YẾT DỰ THẢO BÁO CÁO, BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023
17/TB-UBND22/11/2023Thông báo danh mụcThông tin cần công khai của UBND xã Hoằng Thịnh theo quy định của Luật tiếp cận thông tin
123/QĐ-UBND30/9/2022Quyết định về việc phân công đầu mối cung cấp thông tin
121/QĐ-UBND23/09/2022Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
34/KH-UBND30/08/2021Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình năm 2021
120/QĐ-UBND26/08/2021Quyết định kiện toàn BCĐ công tác dân số và phát triển
118/QĐ-UBND10/08/2021Quyết định về việc kiện toàn BCĐ công tác PCCC&CNCH
111/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn ban phát triển thôn Bắc Đoan Vỹ
110/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn ban phát triển thôn Nam Đoan Vỹ
109/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn ban phát triển thôn Bình Tây
108/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn ban phát triển thôn Thịnh Hòa
107/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định kiện toàn ban phát triển thôn Tây Anh Vinh
106/QĐ-UBND21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn ban phát triển thôn Đông Anh VINH
1/1