XD NÔNG THÔN MỚI

THÔN BẮC ĐOAN VỸ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022

Chiều ngày 02/9/2023, tại nhà văn hóa thôn, UBND xã, thôn Bắc Đoan Vỹ đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thôn Bắc Đoan Vỹ đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đây là thôn đầu tiên của xã Hoằng Thịnh đạt chuẩn kiểu mẫu.

HOẰNG THỊNH SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025; KẾ HOẠCH 99/KH-UBND; KẾ HOẠCH 89/KH-UBND, ĐỀ ÁN 1089/QĐ-UBND CỦA UBND HUYỆN.

Sáng ngày, 22/7/2023 tại hội trường Văn hóa đa năng xã, xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99/KH-UBND; Kế hoạch 89/KH-UBND, Đề án 1089/QĐ-UBND của UBND huyện về: chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
12