Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Thịnh đạt chuẩn tiếp ...

Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Thịnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Tin tức - Sự kiện
Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Thịnh...Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Thịnh đạt chuẩn tiếp ...
Hội đồng NVQS xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân...Hội đồng NVQS xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
BÀI TUYÊN TRUYỀN: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN...BÀI TUYÊN TRUYỀN: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ XUÂN LỄ ...
GIA ĐÌNH BÁC: LÊ XUÂN SƠN - Tổng biên tập báo Tiền Phong tặng...GIA ĐÌNH BÁC: LÊ XUÂN SƠN - Tổng biên tập báo Tiền Phong tặng quà tết cho các gia đình ...
BÀI TUYÊN TRUYỀN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ATTP TRONG DỊP TẾT...BÀI TUYÊN TRUYỀN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ATTP TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN ...
Nhân dân và cán bộ thôn Bình Tây chung sức, đồng lòng xây dựng...Nhân dân và cán bộ thôn Bình Tây chung sức, đồng lòng xây dựng thôn đạt NTM kiểu mẫu
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
UBND xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP - AN...UBND xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP - AN năm 2017, triển khai ...
Tổng Bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộcTổng Bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc
Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh...Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả ...
Sáng ngày 13/3/2018 Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị...Sáng ngày 13/3/2018 Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị triển khai học tập ...
Xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch số...Xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/09/2019 ...

Hội đồng NVQS xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Công An Nhân dân năm 2018; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ quốc phòng quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; Thực hiện Kế hoạch số 1120/KH-HĐNVQS, ngày 06/10/2023 của của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Hoằng Hóa; Công văn số 82 - CV/ĐU, ngày 07/9/2023 của Đảng uỷ xã về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.Sáng ngày 05/02/2024 Hội đồng NVQS xã tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024.