Chuyển đổi số

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.

Chiều ngày 27/9/2023, tại Phòng họp tầng 3, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.
12