Chuyển đổi số

Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

HOẰNG THỊNH: PHUN KALI VÀ THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN CHO LÚA VỤ CHIÊM XUÂN BẰNG THIẾT BỊ KHÔNG NGƯỜI LÁI

Nhằm tăng độ chắc của hạt cho lúa, hạn chế sâu bệnh trên trà lúa vụ chiêm xuân cũng như hạn chế thiệt hại năng suất/ha do sâu bệnh gây ra. Chiều ngày 05/4/2023 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Thịnh phối hợp với Công ty bảo vệ thực vật Bà Triệu xã Hoằng Xuân đưa mô hình phun thuốc trừ sâu bằng thiết bị bay không người lái (UAV) để phun kali và thuốc phòng trừ sâu đục thân cho lúa vụ chiêm xuân.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và thời gian tiếp theo

Chiều ngày 05/4/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thinh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số họp giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và thời gian tiếp theo.

HOẰNG THỊNH: TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH - UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa năm 2023. Để hoàn thành các Chỉ tiêu về Chuyển đổi số của xã vào năm 2023. Chiều ngày 29/3/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng UBND xã Hoằng Thịnh đã phối hợp với Phòng VH-TT huyện và VNPT Chi nhánh Hoằng Hóa tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2023.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ DÀNH CHO NGƯỜI DÂN

CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ DÀNH CHO NGƯỜI DÂN

LỢI ÍCH KHI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thanh toán không dùng tiền mặt đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế lẫn người tiêu dùng.
12