Hoằng Thịnh là một xã đồng bằng, cách trung tâm huyện Hoằng Hoá 3 km về phía Đông Nam. Cách tỉnh lỵ 6 km về phía Tây; có vị trí tiếp giáp: Phía Bắc giáp xã Hoằng Đồng, phía Nam giáp xã Hoằng Lộc, phía Tây giáp TP Thanh Hóa, phía Đông giáp với Hoằng Thái. Toàn xã có 6 thôn, với tổng diện tích tự nhiên 320,49ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 230,73 chiếm (71,99% diện tích đất tự nhiên). Xã có 1.952 hộ với 7.201 nhân khẩu. Tổng số lao động là 3.225 người. Bình quân đất nông nghiệp là 0,359 ha.

           Vị trí địa lý của xã thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giao thông thủy lợi rất thuận tiện, có Quốc lộ 1A đi qua, đường liên xã đi qua đường liên thôn tạo thành mạng lưới giao thông thuận lợi.