Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.

Đăng lúc: 16:55:33 09/10/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 27/9/2023, tại Phòng họp tầng 3, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.

                 

 Thành phần tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, BCĐ chuyển đổi số và tổ công nghệ số cộng đồng 6 thôn.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Chung - CT.UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá khái quát kết quả đạt được trong thực hiện 4 nhóm chỉ tiêu với 35 chỉ tiêu cụ thể tính đến hết tháng 9/2023.

Tiếp theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa – CC.VHXH, ủy viên trực kiêm thư ký Ban chỉ đạo triển khai hướng dẫn chấm điểm và làm hồ sơ theo Công văn hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở thông tin truyền thông, Sở y tế, Sở Giáo dục, Công an tỉnh…, UBND huyện Hoằng Hóa. Và thời gian các đồng chí phụ trách các chỉ tiêu, các thôn gửi kết quả chấm điểm, báo cáo và hò sơ minh chúng kèm theo về thư ký chậm nhất vào ngày 10/10/2023 để tổng hợp báo cáo huyện, tỉnh theo quy định.                 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Chung - PBT.Đảng ủy, CT. UBND xã đã nhấn mạnh: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải thực hiện hoàn thành trong năm 2023. Vì vậy đề nghị các đồng chí trong BCĐ, tổ công nghệ số 6 thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện rà soát chấm điểm và làm, hoàn thiện hồ sơ các chỉ tiêu được phân công đảm bảo đúng thời gian.

  
                                                            Nguyễn Hoa - CC.VHXH xã