HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Đăng lúc: 15:40:03 01/04/2024 (GMT+7)

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂNCHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 

- Bước 1: Người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa (dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và nhấn vào [Đăng nhập]

 

 

- Bước 2: Chọn [Hồ sơ nhân] è [Thông tin nhân]

 

 

 

 

 

- Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin CCCD và CMTND

              è Chọn [Xác thực thống qua CSDL QG về DC]

 

 

Lưu ý: Sau khi thông tin được xác thực hệ thống sẽ báo [Đã xác thực thông qua CSDL QG về DC]