Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệ có mức sống trung bình năm 2023

Đăng lúc: 16:14:45 19/09/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 18/9/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng UBND xã Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệ có mức sống trung bình năm 2023

                  

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sáng – BT.ĐU dự, chỉ đạo hội nghị cùng các ông (bà) trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; các ông (bà) bí thư chi bộ, trưởng thôn 6 thôn trên địa bàn xã. Ông Hoàng Văn Chung -  PBT Đảng ủy, CT.UBND xã chủ trì hội nghị.

Ông Hoàng Văn Chung -  PBT Đảng ủy, CT.UBND xã thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2023. Căn cứ vào chỉ tiêu huyện giao và với số hộ nghèo trên địa bàn toàn xã: 60 hộ, hộ cận nghèo: 49 hộ các tổ rà soát, tổ chức phân loại…kết quả hộ nghèo giảm 33 hộ còn 27 hộ, hộ cận nghèo giảm 32 hộ còn 17 hộ; hộ trung bình toàn xã giảm còn 241 hộ. Đồng chí Chủ tịch UBND xã, trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các tổ bám sát vào các Nghị định, Thông tư quy định về Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có múc sống trung bình và thực hiện đúng phương pháp, quy trình rà soát quy định tại Quyết định 24/2021/QĐ – TTg, Thông tư số 07/2021 và Thông tư số 02/2022 của Bộ LĐTBXH đảm bảo công khai, dân chủ đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của người dân.

Tại hội nghị công chức chuyên môn đã tổ chức tập huấn phương pháp, quy trình, công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; tiêu chí và mức chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025 và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cho các thành phần tham gia hội nghị.

 

                                                       Nguyễn Thị Hoa – CC.VHXH