XÃ HOẰNG THỊNH: TỔ CHỨC RA QUÂN NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG

Đăng lúc: 15:11:15 22/05/2023 (GMT+7)

Trong các ngày 20, 21, 22/5/2023 Hơp tác xã dịch ụ nông nghiệp và các thôn trên địa bàn xã đồng loạt ra quân nạo vét kênh tiêuđáp ứng yêu cầu PCBL và chỉnh trangcanhr quan, vệ sinh môi trường năm 2023

                        

            Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ – UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc giao chỉ tiêu nạo, vét kênh tiêu, phát quang mái đê và chuẩn bị vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tổng chiều dài kênh mương UBND huyện giao cho xã phải nạo vét, vớt bèo nhằm đảm bảo chủ động trong công tác tưới, tiêu phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu dân cư trong mùa mưa bão là 6950 m (các đơn vị thôn tổ chức thực hiện). Và kênh nội đồng tổng chiều dài 7000 m do hợp tác xã tổ chức thực hiện 

          Để đảm bảo chủ động trong việc nạo, vét kênh tiêu đáp ứng yêu cầu PCBL và chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường năm 2023. Trong các ngày 20, 21, 22/5/2023 các thôn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã đã phát động toàn dân tham gia lao động và thuê máy múc thay thế sức dân ra quân nạo, vét vớt bèo, rác thải, vét bùn đát các tuyến kênh mương huyện giao và các kênh nội đồng./.

                                                                                                         
Nguyễn Hoa - CC. VHXH

                 * Một số hình ảnh ra quân nạo, vét kênh mương


                   z4366450647872_39f7a0efc39ce0cb675f32584d9410ad.jpg


                   z4366450610142_e3b1dab0ec4e54cb23d8c8d843d080be.jpg

                   z4366450653175_d49bcc6b1b39af2c428f884e703335e1.jpg