XÃ HOẰNG THỊNH: TỔ CHỨC BẦU CỬ TRƯỜNG THÔN NHIỆM KỲ 2023 - 2025

Đăng lúc: 10:54:01 24/04/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 23/4/2023, tại nhà Văn hóa thôn Đông Anh Vinh, thôn Tây Anh Vinh, thôn Thịnh Hòa, thôn Nam Đoan Vỹ và thôn Bắc Đoan Vỹ đã diễn ra cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025

                     

            Thực hiện Kế hoạch số 28/KH – UBND ngày 03/4/2023 của UBND xã Hoằng Thịnh về bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2025; Quyết định số 17/ QĐ - UBND  ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh V/v Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn xã Hoằng Thịnh nhiệm kỳ 2023-2025. Qua một thời gian chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, công việc theo quy định của Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn xã Hoằng Thịnh.

               Đúng 13h ngày 23 tháng 4 năm  2023, 5 tổ bầu cử đã tiến hành khai mạc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2025.
               z4288119319225_e9b55523d6f19ec2522fb0248f4c8f70.jpg
                        Sau khai mạc thành viên giám sát bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của ban bầu cử, cán bộ chỉ đạo và đại diện hộ gia đình trong thôn
                 z4288114936665_d091f03f495e491f5f0fd4f8df5228f1.jpg
               Cử tri đại diện hộ gia đình 5 thôn đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025. Trên cơ sở danh sách của các ứng cử viên, cử tri tự lựa chọn người trung thực, gương mẫu đủ sức khoẻ, hiểu biết về Pháp luật có năng lực công tác đảm nhận chức danh Trưởng  thôn để quản lý kinh tế, quản lý xã hội.
              z4288110221789_ff30ea5a639d6cde665c25400831b49e.jpg

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức vào thời điểm cử tri trong toàn xã đang nổ lực đẩy mạnh toàn diện xây dựng và duy trì các tiêu chí NTM phấn đấu giành những thành tựu mới trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo ổn định về an ninh, quốc phòng.

      Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ và trách nhiệm của Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025, nhằm thực hiện mục tiêu" dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

          Đúng 17h cùng ngày bầu cử trưởng nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã kết thúc. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ từ 98,72% - 100%. Kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

                                                                                                                Nguyễn Thị Hoa – CC.VHXH