Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ đến hết năm 2020

Đăng lúc: 00:00:00 06/10/2019 (GMT+7)

Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường Văn hóa đa năng, Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng,mục tiêu,nhiệm vụ đến hết năm 2020.Thành phần tham dự hội nghị: các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ tọa hội nghị: đồng chí Lê Công Bằng - BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã.

                 Sau 3 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Nhằm đánh giá kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ đại hội 7h sáng ngày 22/6/2018 Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết. Đồng chí Lê Công Bằng - BT.BCH Đảng bộ; CT.HĐND xã khai mạc hội nghị.
                 Được sự phân công của BTV Đảng ủy, Đồng chí Lê Bá Hải - PBT.Đảng ủy, CT.UBNBND xã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giưa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến hết năm 2020.
                Dưới sự lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ; sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thu được nhiều kết quả. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá. Tốc độ phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ dần tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng TTCN và dịch vụ thương mại; thu ngân sách đạt cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, chính trị được giữ vững, ANQP được tăng cường, TTANXH được bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được phát huy, năng lực quản lý điều hành của chính quyền ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động công tác của MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước từng nâng lên. Năm 2016 hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Nghị quyết Đảng bộ đề ra 27 chỉ tiêu,nữa nhiệm kỳ tổ chức thực hiện 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; 7 chỉ tiêu chưa hoàn thành đó là: giá trị sản xuất nông nghiệp; sản lượng lương thực có hạt; diện tích cây trồng chủ yếu; tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch HCM; tổng đàn gia súc, gia cầm; số hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Nguyên nhân 7 chỉ tiêu chưa đạt là do khách quan: diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp; chỉ tiêu thôn kiểu mẫu cao...
             Ghi nhận những kết quả đã đạt được và trăn trở với các chỉ tiêu chưa đạt, tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu tập trung ở các lĩnh vực: kinh tế, sản xuất nông nghiệp, VSMT, VSATTP, đất đai...
            Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đảng viên trong việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.  Để các chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch BCH Đảng bộ đã xin ý kiến toàn Đảng bộ điều chỉnh 7 chỉ tiêu chưa đạt. Hội nghị biểu quyết nhất trí 100%
              Hội nghị kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.
                               
Các tin khác