ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Đăng lúc: 08:11:03 10/10/2022 (GMT+7)

Sáng 05/10/2022, tại Hội trường Văn hóa đa năng xã, Đảng ủy xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

                 

            Tham  gia hội nghị có các đồng chí Thường vụ đảng ủy, UVBCH đảng bộ,  thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ, công chức và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.
                  z3777019318019_0eeeee65837602b68f2193e1e657813b.jpg
                                                                       Toàn cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cốt lõi, trọng tâm của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;  Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đồng chí Lê Công Bằng – BT.Đảng ủy truyền đạt; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do đồng chí Hoàng Văn Chung – PBT.Đảng ủy, CT.UBND xã truyền đạt;; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Đăng Sáu – PBT Thường trực ĐU truyền đạt. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21– NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng về tăng cường củng cố xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đội nghũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cũng tại hội nghị xã thông qua hội nghị chương trình hành động thực hiện các NQ số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các thể chế, CS, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sd đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

            Thông qua hội nghị học tập, nghiên cứu giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nội dung chính chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; từ đó vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị này, các cấp ủy, Đảng viên trên địa bàn xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.

 

                                                                                                  Nguyễn Hoa – CC.VHXH              * Một số hình ảnh tại Hội nghị

               z3777019323128_0b4ed8f99103aa57929ad821f9747d93.jpg

              z3777019317150_093d54d9d106a77fa27e36f1f80b59ad.jpg
                                       
Đồng chí Lê Công Bằng - BT.Đảng ủy truyền đạt NQ số 18, 19

             z3777019320745_e3c24a4bd1549a594e5b787f6886b888.jpg

                                       Đồng chi Lê Đăng Sáu - PBT Thường trực truyền đạt NQ số 20

Các tin khác