Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Lễ Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đăng lúc: 07:17:35 08/07/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 07/7/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã tổ chức hội Lễ Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị Đồng chí Lê Công Bằng – BT. Đảng ủy

                          

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.
                 z4496268751853_f23fbd56196585c848d394f4ba2d853e.jpg
                                                                      Các đại biểu tham dự hội nghị


                  z4496268753989_4b0508ee8d1a007685e4df9421b03b06.jpg
                                                   Đồng chí Lê Công Bằng - BT. Đảng ủy khai mạc .

Tại hội nghị Đảng bộ đã tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023 cho 16 đồng chí được trao tặng, trong đó có 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, có 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, có 07 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, có 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
               z4496268753977_25e01b85ad74817e4aaffe7244ba8512.jpg
                                                                Các đồng chí BTV Đảng ủy xã trao huy hiệu Đảng
Đồng chí Hoàng Ngọc Tính,Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Thịnh Hòa được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 19/5 thay mặt cho 16 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng.

              z4496268753197_821d3315923049ff104871aa5e4083d1.jpg
                                           Đồng chí Hoàng Ngọc Tính phát biểu cảm tưởng

Sau phần trao tặng huy hiệu Đảng, toàn Đảng bộ được nghe đồng chí Lê Đăng Sáu – PBT Thường trực Đảng uỷ xã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
            z4496268750957_bcd6b7c0e37cbb75d392d37544036958.jpg
                 Đồng chí Lê Đăng Sáu - PBT Thường trực ĐU thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của BCH Đảng bộ xã về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và các nhiệm vụ của cấp trên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức nhất là diễn biến không ổn định của nền kinh tế trong nước, giá cả xăng dầu vật liệu tăng cao. sản xuất nông nghiệp chịu tác động không thuận lợi về khách quan và chủ quan như, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp giảm, giá đầu trên các lĩnh vực tăng cao, nạn chuột phá hoại ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, dịch bệnh trên đàn GSGC vẫn tiềm ẩn, Các văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu có nhiều thay đổi, Những khó khăn trên đã tác động đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương và nhân dân. Song Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù. Cấp ủy các chi bộ, Ban công tác mặt trận các thôn và nhân dân đã bám vào nhiệm vụ của cấp trên, Nghị quyết của BCH Đảng bộ gắn với tình hình thực tế của xã của thôn. Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung nổ lực, khắc phục khó khăn kết hợp phát huy phong trào xã hội hóa. Nên tình hình phát triển KT-XH, QP-AN được ổn định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn đều được duy trì và từng bước đáp ứng được yêu cầu với thực tiễn. Nhiệm vụ xây dựng thôn kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao đang có nhiều khởi sắc. Năm 2023 đảng bộ đề ra 24 chỉ tiêu, 6 tháng đầu năm có 11/24 chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt trên 50% KH năm, 06/24 chỉ tiêu chưa đánh giá, 07 chỉ tiêu chưa đạt. Tổng giá trị thu nhập 6 tháng đầu  năm 2023 ước đạt 305.462,8 triệu đồng, đạt 63,7% KH = 114,5% CK. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt quy thóc đạt 736,2 tấn đạt 46% KH = 85,4%CK. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh ước đạt 39,5 triệu đồng/người = 60,8% KH. Tỷ trọng trong TTCN – xây dựng – dich vụ - thương mại tăng nhanh, 6 tháng đầu năm 2023 cơ cấu kinh tế tương ứng ước đạt 7,47% - 49,19% - 43,34%. Giá trị thu nhập/ha canh tác đạt 90 triệu đồng/ha = 100% so với KH... Công tác phát triển Đảng viên luôn luôn được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm tổ chức kết nạp 02 đảng viên; lập danh sách cử 04 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành đoàn thể tham mưu xây dựng nguồn nhân sự, tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông Dân và đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị ra mắt Mô hình: Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2023 Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp trên, đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đề ra dự định có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát triển kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được giữ vững và phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Hoàn thành công tác tuyển quân; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn; Thực hiện Kế hoạch 99, 89 và Đề án 1089 chưa thường xuyên, chưa tuyên truyền, vận động được người dân chung tay cùng tham gia, môi trường trong khu dân cư chưa sạch, đẹp. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện GPMB các dự án, hiến đất mở rộng đường, làm rãnh thoát nước dân cư có tuyến không đạt, vận động giải phóng đường Thịnh – Đông chậm, kéo dài. Tiến độ tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu còn chậm...

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể.


                                                                                             Nguyễn Hoa
 –  CC. VHXH xã Hoằng Thịnh

 

 

 

Các tin khác