ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG THỊNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII, KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; NGHỊ QUYẾT CỦA HUYỆN ỦY HOẰNG HÓA VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG CÁC CẤP

Đăng lúc: 15:22:02 08/03/2024 (GMT+7)

Chiều ngày 07/3/2024, tại Hội trường Văn hóa đa năng Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII, NQ số 08 NQ/HU, ngày 29/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong thời kỳ mới, Kết luận số 01 KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh và các kế hoạch hành động thực hiện NQ, Kết luận.

              

            Tham gia hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, UVBCH đảng bộ,  thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ, công chức và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.
                 z5226189650295_8e208cbb4570dca34039202f75e25bf2.jpg
                                                                 Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết 
                                                    Đồng chí Bùi Quang Sáng - BT. Đảng ủy xã khai mạc Hội nghị
                    z5226189650253_070f0f5c07a4403f140cda2ce8d4a87a.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cốt lõi, trọng tâm của 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng đó là: Nghị quyết số 42- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 43- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết số 45 - NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò cuẩ đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; 02 Nghị quyết của  Bộ chính trị đó là: Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò cuẩ đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; 01 Nghị quyết của Huyện ủy Hoằng Hóa: Nghị quyết số 08- NQ/HU, ngày 29/12/2023 của Huyện ủy Hoằng Hóa về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong thời kỳ  mới; 01 Kết luận của Bộ chính trị: Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh”; 01 Hướng dẫn thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị: Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh”; 01 dự thảo Kế hoạch của Bộ chính trị: Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh” và 01 Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/HU, ngày 29/12/2023 của Huyện ủy Hoằng Hóa về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong thời kỳ mới và thông qua chỉ tiêu phát triển đảng viên của huyện ủy đối với xã, Giao chỉ tiêu phát triển đảng viên của Đảng ủy xã đối với các chi bộ do các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp truyền đạt

            Thông qua hội nghị quán triệt, triển khai giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những mục tiêu, quan điểm mới trong các Nghị quyết trung ương 8 khóa XIII; từ đó vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị này, các cấp ủy, Đảng viên trên địa bàn xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.

 

                                                                                             Nguyễn Thị Hoa -– CC.VHXH 

             * Một số hình ảnh tại hội nghị

              z5226189650252_495044e009110bc8346bbad8f3ed706a.jpg

             z5226189650254_b25a553cd11d32c45f025982130f4626.jpg

             z5226189650255_3989a7db554d2af1eb658d3a20d1d3f7.jpg

             z5226189650139_e0617cd80aa5c7ea6a04acbd1c9240b1.jpg
             

 

Các tin khác