ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIV VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Đăng lúc: 16:23:18 05/06/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 02/6/2023, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Ngọc – HUV, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện; Phía xã có đồng chí Lê Công Bằng - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, trưởng các ngành đoàn thể, công chức UBND xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, cấp ủy 10 chi bộ đại diện đảng viên trong chi bộ.
                z4398164131302_bff84fa6d60b239ac21bc73475f534d8.jpg
                                                                Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Lê Công Bằng -  BT. BCH Đảng bộ, CT.HĐND xã khai mạc hội nghị.
               z4398164127543_0c4caec86ababa3082d2a08fe2c67d3e.jpg
                                         Đồng chí Lê Công Bằng - BT.Đảng bộ, CT.HĐND xã khai mạc hội nghị

Sau khai mạc hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025; 
              z4404927845664_d8456c2537891d658c04d9ac530c8514.jpg
                      Đồng chí Hoàng Văn Chung - PBT Đảng ủy, CT.UBND xã thông qua dự thảo báo cáo
             Đồng chí Lê Đăng Sáu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
              z4398164122793_21dea7232f4a78ba46fc092e22fedf69.jpg
                                     Đồng chí Lê Đăng Sáu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo

Với 1.995 hộ, 7.815 nhân khẩu phân bố trên địa bàn 6 thôn, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh có 10 chi bộ, trong đó: 6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an với số lượng Đảng viên trong toàn Đảng bộ là 362 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ xã Hoằng Thịnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 24 chỉ tiêu cơ bản. Sau ½ nhiệm kỳ Đại hội, 10/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác QPAN được tăng cường, ANCT được giữ vững, TT ATXH đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy, năng lực quản lý điều hành của chính quyền được nâng cao; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước được nâng lên.

Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã không ngừng nâng cao công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Hàng năm, BCH Đảng bộ đã thực hiện việc rà soát quy hoạch cán bộ theo chỉ đạo của cấp trên. Đã giới thiệu 08 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp được 03 đồng chí; tiếp nhận 30 đảng viên chuyển đến; số đảng viên chuyển đi là 22 đồng chí;  Hàng năm có 20% Đảng viên HTXSNV, 78% trở lên Đảng viên HTTNV; năm 2020, 2021 có 01 chi bộ HTXSNV, năm 2022 có 02 chi bộ HTXSNV, không có chi bộ không HTNV. 3 năm liền Đảng bộ được Huyện ủy đánh giá và xếp loại HTTNV. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát với 19 đơn vị và 01 cá nhân trên các lĩnh vực; chỉ đạo các chi bộ thực hiện các quy trình và xét kỷ luật 07 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số; đề nghị xóa tên 04 đảng viên do hoàn cảnh gia đình và đi làm ăn xa có đơn xin thôi Đảng. Qua đây, đã nâng cao chất lượng, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của Đảng viên và kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm kỷ luật của Đảng viên, góp phần đấu tranh chống lãng phí, bảo vệ các quy định của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp mục tiêu, phương hướng, bàn giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã Hoằng Thịnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, nhất là nhóm chỉ tiêu khó đạt được như: kinh tế, môi trường, kết nạp đảng viên mới.  Trong đó, làm rõ hơn và thống nhất với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo.
             z4404927832788_c4547e8b158be6f0c053547c6fe7fa24.jpg
                              Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc- HUV, Phó chủ nhiemj kiểm tra Huyện ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ xã Hoằng Thịnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hoằng Thịnh cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Trên cơ sở kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đưa xã Hoằng Thịnh đạt xã NTM nâng cao góp phần vào mục tiêu xây dựng đô thị Hoằng Hóa vào năm 2030.

                                                                               Nguyễn Hoa – CC.VHXH xã

Các tin khác