Hoạt động của HĐND và UBND Xã

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh long trọng tổ chức kỳ họp thứ mười khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng HĐND xã tổ chức kỳ hợp thứ mười khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, đưa ra chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN trong năm 2024.

HĐND XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 026

Sáng ngày 15/7/2023 tại Hội trường Văn hóa đa năng, HĐND xã Hoằng Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ tám khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 11/7/2022, HĐND xã Hoằng Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND XÃ HOẰNG THỊNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 08/01/2022, HĐND xã Hoằng Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND xã tổ chức Hội nghị đánh giá sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019

Vào lúc 7h ngày 16/5/2019, tại hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thịnh. UBND xã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá năng suất các loại cây trồng vụ chiêm xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019.

Xã Hoằng Thịnh tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Vào lúc 7h30 phút sáng ngày 01/4/2019 BCĐ TĐT Dân số và nhà ở xã Hoằng Thịnh đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021

7h30 phút ngày 04/01/2019 tị hội trường văn hóa đa năng, HĐND xã Hoằng Thịnh khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong không khí đón chào năm mới 2018, ngày 29/12/2017, tại Hội trường văn hóa đa năng Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021