Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 15:53:59 08/01/2019 (GMT+7)

7h30 phút ngày 04/01/2019 tị hội trường văn hóa đa năng, HĐND xã Hoằng Thịnh khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

          Được sự nhất trí của HĐND huyện Hoằng Hóa, BTV Đảng ủy xã  vào lúc 7h30 phút ngày 04/01/2019 kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 long trọng khai mạc. Chủ tọa kỳ họp ông Lê Công Bằng - BT. BCH Đảng bộ, CT.HĐND xã; ông Lê Văn Thủy - PCT. HĐND xã; thư ký kỳ họp ông Lê Xuân Hùng - công chức TPHT.49673997_2022401758058838_2094876736779976704_n.jpg
         Về dự, chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Công Bằng - BT.BCH Đảng bộ, CT.UBND xã; ông Lê Bá Hải - PBT.Đảng ủy, CT.UBND xã; dự kỳ họp còn có các đại biểu HĐND xã, Thường trực Đảng ủy, PCT.UBND xã, công chức UBND, các ban ngành đoàn thể, Giám đốc HTXDVNN, Hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, Chủ tịch các tổ chức xã hội đặc thù.
         Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe 5 báo cáo: Báo cáo tình hình KT - XH, AN - QP năm 2018. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách xã năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và dự toán thi - chi ngân sách xã năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu; Báo cáo của thường trực MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiên nghị của cử tri; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND năm 2018, chương trình công tác năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          Tiếp theo nội dung, chương trình kỳ họp chủ tọa điều hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu với 7 đồng chí. Miễn nhiệm trưởng ban KT - XH đối với đồng chí Lê Đăng Bảy do sức khỏe không đảm bảo có đơn xin nghỉ. Kết quả 22/22 đại biểu có mặt nhất trí. Bầu bổ sung trưởng ban KT - XH: căn cứ vào quy định của pháp luật, sau khi thống nhất với  Đảng ủy, thường trực HĐND xã, chủ tọa kỳ họp dự kiến đại biểu Hoàng Văn Thế - đại biểu HĐND số 2 làm trưởng ban KT - XH. Kết quả 22/22 đại biểu nhất trí.
          Năm 2018, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND xã, sự vào cuộc của của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân trong xã 20 chỉ tiêu trong năm đã được thực hiện và đã có 16/20 chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Điển hình là các chỉ tiêu: hộ nghèo, thu nhập/ha canh tác, sản lượng lương thực quy thóc.
           Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được năm 2018 còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ thấp; tình trạng vi phạm về đất đai vẫn còn xảy ra nhưng chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để, viecj xử lý các trường hợp vi phạm hành lanh an toàn giao thông thiếu cương, hoạt động cờ bạc, lô đề chưa được ngăn chặn kịp thời; chương trình phối hợp thực hiện công tác VSMT, công tác dân vận hiệu quả còn hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện các tác đảm bảo VSTTP còn chậm.
           Nhằm phát huy những kết đạt được trong năm 2018, năm 2019 HĐND xã đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yễu trên các lĩnh vực để tổ chức thực hiện
           Tiếp thu nội dung tại kỳ họp HĐND huyện đồng chí Lê Công Bằng - BT. BCH Đảng bộ, CT.HĐND xã đã phổ biến một số chính sách mới của huyện như: làm đường hoa, làm hệ thống điện chiếu sáng.... và bãi bỏ một số chính sách của huyện như: hỗ trợ nâng cấp hệ thống truyền thanh, tích tụ ruộng đất... trong năm 2019. Và để các cử tri, các đại biểu HĐND xã có ý kiến thảo luận tại kỳ họp, ông Lê Công Bằng - BT.Đảng  ủy, CT.HĐND xã chủ tọa kỳ họp đã gợi ý những nội dung còn tồn tại, chỉ tiêu năm 2019 để các cử tri có ý kiến bổ sung, đưa ra những giải pháp hữu hiệu thực hiện đạt kết quả cao. Tại kỳ họp các cử tri, đại biểu đã có 7 ý kiên tập trung trên các lĩnh vực: nông nghiệp, giao thông, tài chính ngân sách, đài truyền thanh
          Tại kỳ họp các đại biểu đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
          Để nghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong năm 2018. CT.UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
          Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương vào lúc 16h30 phút cùng ngày kỳ họp thứ bày HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.
                                                                                                               Tin: Thanh Hoa - CC.VHXH
49652859_2022401811392166_4690152468175126528_n.jpg
(Hình ảnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá xx nhiệm kỳ 2016 - 2021