Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thịnh long trọng tổ chức kỳ họp thứ mười khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 15:24:25 04/01/2024 (GMT+7)

Ngày 29/12/2023, tại Hội trường Văn hóa đa năng HĐND xã tổ chức kỳ hợp thứ mười khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, đưa ra chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN trong năm 2024.

                    Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Quang Sáng – Bí thư Đảng ủy xã, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực; đồng chí Lê Đăng Sáu – Phó bí thư thường trực ĐU, CT. HĐND xã; đồng chí Hoàng Văn Chung -  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đại biểu HĐND xã Hoằng Thịnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đặc thù, công chức chuyên môn; Trạm trưởng Trạm y tế, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận các thôn xã Hoằng Thịnh.
              z5039152396267_6afcaad6810e443d6e050ff2450a40a0.jpg
                                                             Các đại biểu tham dự kỳ hợp

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Đăng Sáu – Chủ tịch HĐND xã đã  khẳng định tầm quan trọng của kỳ họp cuối năm 2023, bên cạnh đánh giá lại những chỉ tiêu KTXH – ANQP năm 2023, các đại biểu tham dự kỳ họp cùng thảo luận nhằm đề ra các mục tiêu phát triển trong năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của UBND xã, báo cáo công tác tài chính ngân sách và nghe thông báo của UB MTTQ xã về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Năm 2023, vượt qua những thách thức, khó khăn chung do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị thế giới và trong nước, Hoằng Thịnh đã tiếp tục duy trì và phát triển các chỉ tiêu KTXH, QPAN. Trong 20 chỉ tiêu được đặt ra từ đầu năm, đã có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 03 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (gồm tổng giá trị sản xuất Nông nghiệp, diện tích gieo trồng hàng năm, tổng sản lượng lương thực có hạt) và 01 chỉ tiêu đang hoàn thiện hồ sơ (xây dựng thôn kiểu mẫu). Tổng giá trị sản xuất đạt 465.402,2 triệu đồng đạt 97,0% kế hoạch, 114,6% cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,1 triệu đồng đạt 104,8% kế hoạch, thu ngân sách đạt 29.518 triệu đồng đạt 163,6% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 63,3%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95,5%.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và kế hoạch 145/KH-UBND của UBND huyện, năm 2023, bằng nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa, Hoằng Thịnh đã xây mới 2 km rãnh thoát nước trong khu dân cư, phát động trồng 540 cây bóng mát và 1,05 hoa viền cây, quét vôi ve tường rào 500m2, vận động mua được 287 thùng đựng rác thải sinh hoạt; công tác tổng dọn vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan được thực hiện định kỳ trên địa bàn toàn xã...; Đến nay, địa phương đã có 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và đang phấn hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận thôn Bình Tây đạt thôn NTM kiểu mẫu trong quý 1/2024.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển. Năm 2023, Hoằng Thịnh đã thành lập mới 4 doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu huyện giao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân; công tác văn hóa xã hội được duy trì; quốc phòng an ninh cơ bản giữ vững, chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Tại kỳ họp, đồng chí Khương Phú Tới – Chủ tịch UB MTTQ xã đã thông báo về hoạt động của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp; đồng chí Hoàng Ngọc Minh – PCT.UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ tám.

Kỳ họp đã được nghe đồng chí Bùi Quang Sáng – BT.Đảng ủy xã, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực thông báo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
              z5039152349140_e574da3083650c7d9840793846eab3db.jpg
                             Đồng chí Bùi Quang Sáng - BT.Đảng ủy xã, đại biểu HĐND huyện phát biểu và có ý kiến

         Kỳ họp đã giành thời gian để các đại biểu HĐND xã và đại biểu tham dự thảo luận; đã có 6 ý kiến chất vấn liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cấp sổ đỏ; phá vỡ mặt bằng đất canh tác; đường dây mạng, công tác vệ sinh môi trường; quy hoạch khu đô thị; công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; công tác đổi điền dồn thửa... nhằm làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu phát triển năm 2024.

         Tại kỳ họp này, đồng chí Hoàng Văn Chung – Chủ tịch UBND đã có ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND xã khóa XXI và triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Theo đó, năm 2024, Hoằng Thịnh đề ra 24 chỉ tiêu KTXH – ANQP, trong đó, có 10 chỉ tiêu về kinh tế; 7 chỉ tiêu về văn hóa xã hội; 2 chỉ tiêu giáo dục; 3 chỉ tiêu xây dựng NTM, sản phẩm Ocop; 1 chỉ tiêu về môi trường 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự. Các đại biểu cũng đã thống nhất với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 20 tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND xã Hoằng Thịnh đã khen thưởng 7 tập thể và 8 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
                  z5021442938802_bbd3251d65dad3a5bf5914a6a4d68e82.jpg

                  z5021440088360_c15e3df78d7ef3751671002e6e54de0e.jpg
                                     Tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023