Các hộ gia đình thôn Đông Anh Vinh, thôn Thịnh Hòa xã Hoằng Thịnh đồng thuận hiến đất mở rộng điểm nút thắt đường giao thông ĐHH16

Đăng lúc: 16:36:28 24/10/2023 (GMT+7)

                      

          Thực hiện chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường ĐHH16 tiếp giáp từ xã Hoằng Đồng đến xã Hoằng Lộc, quy mô dự án nền đường rộng 9m, mặt đường thảm nhựa 7,5m, rãnh thoát nước hai bên 1,5m. Tuyến đường thi công đến nay đã hơn 1 năm, số hộ trên tuyến đường bị ảnh hưởng là 143 hộ sau nhiều lần vận động, tuyên truyền đến các hộ gia đình 2 bên đường bị ảnh hưởng trên tuyến đường hiến đất để mở rộng đường theo đúng thiết kế đã phê duyệt: các hộ đều thống nhất chủ trương song về hiến đất thì nhiều hộ không đồng ý. Kết quả có khoảng từ 25 – 30% số hộ bị ảnh hưởng trên tuyến đường đồng ý hiến đất, số còn lại không đồng ý hiến đất. Vậy nên kế hoạch vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường không đạt được theo như thiết kế đã được phê duyệt do phần đông số hộ gia đình không đồng ý hiến đất để mở rộng đường với nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau. Tuyến đường ĐHH16 là dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư xây lắp, UBND xã được huyện giao công tác giải phóng mặt bằng. Dự án khởi công đã kéo dài hơn 1 năm – thời gian thi công và dừng thi công quá dài làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều hộ gia đình 2 bên đường bị ảnh hưởng vẫn không đồng ý hiến đất để nhà thầu tiếp tục thi công. Trước thực trạng đó, UBND huyện thống nhất thay đổi, điều chỉnh thiết kế làm theo đường hiện trạng, đất có đến đâu thì làm đường đến đó để hoàn thiện tuyến đường trong thời gian sớm nhất phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất, sinh hoạt được thuận tiện. Tuy nhiên, trên tuyến đường này có 1 số điểm nút thắt nếu làm theo hiện trạng sẽ bị che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của bà con nhân dân. Trước thực trạng đó ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã vận động một số hộ gia đình ở những điểm nút thắt trên tuyến đường hiến đất mở rộng đường nhằm đảm bảo tuyến đường cơ bản được thẳng và thông thoáng. Đồng thuận, hưởng ứng chủ trương của ĐU, HĐND, UBND hộ gia đình ông Lê Khả Mai – thôn Đông anh vinh đã đồng ý hiến 20m2đất ở; hộ gia đình ông Lê Khả Chung – thôn Đông anh vinh đã đồng ý hiến 12m2đất ở; hộ gđ ông Lê Xuân Vinh – thôn Thịnh Hòa đồng ý hiến 10 m2 đất ở ; hộ gđ ông Hoàng Văn Lương – thôn Thịnh hòa đồng ý hiến 2,5 m2 đất ở; hộ gđ ông Hoàng Văn Vận thôn thịnh hòa đồng ý hiến 4,0 m2 đất ở; hô gđ ông Hoàng Văn Tải thôn thịnh hòa đồng ý hiến 3,0 m2 đất ở để UBND xã mở rộng đường điểm nút thắt cầu Chong thôn Đông Anh Vinh; đoạn tiếp giáp ngã tư đường HT3 thôn Thịnh Hòa. ĐU, HĐND, UBND xã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận tinh thần đồng thuận của các hộ gđ đã hiến đất cho tập thể của gđ ông Lê Khả Mai; gđ ông Lê Khả Chung - thôn Đông Anh Vinh. Gđ ông Lê Xuân Vinh, gđ ông Hoàng Văn Lương, gđ ông Hoàng Văn Vận, gđ ông Hoàng Văn Tải – thôn Thịnh Hòa. Trên tinh thần đồng thuận hiến đất của gđ ông Mai, gđ ông Chung – thôn Đông Anh Vinh; gđ ông Vinh, gđ ông Lương, gđ ông Vận, gđ ông Tải- thôn thịnh hòa. ĐU, HĐND, UBND xã tiếp tục vận động, kêu gọi một số hộ gđ ở các điểm nút thắt còn lại thuộc thôn Thịnh Hòa, thôn Bình Tây đồng thuận chủ trương của xã hiến đất mở rộng đường DDHH16 để góp phần cùng với các hộ gia đình ở những điểm nút thắt khác trên tuyến đường đã hiến đất mở rộng đường để tuyến đường khi hoàn thành bà con nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn giao thông. Phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024, thôn NTM kiểu mẫu; xây dựng quê hương Hoằng Thịnh ngày một khởi sắc, khang trang, văn minh, giàu đẹp.

                                                                                Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoa - CC.VHXH