13 hộ gia đình thôn Thịnh Hòa xã Hoằng Thịnh tiếp tục đồng thuận hiến đất mở rộng điểm nút thắt đường giao thông ĐHH16

Đăng lúc: 08:49:16 30/10/2023 (GMT+7)

                      

          Thực hiện chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường ĐHH16 tiếp giáp từ xã Hoằng Đồng đến xã Hoằng Lộc. Tuyến đường thi công đã hơn 1 năm đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, để hoàn thành  tuyến đường trong thời gian sớm nhất phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất, sinh hoạt được thuận lợi ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã vận động một số hộ gia đình ở những điểm nút thắt trên tuyến đường hiến đất mở rộng đường nhằm đảm bảo tuyến đường cơ bản được thẳng và thông thoáng. Đồng thuận, hưởng ứng chủ trương của ĐU, HĐND, UBND trong mấy ngày qua đã có 6 hộ gia đình ông Mai, ông Chung - thôn Đông Anh Vinh; ông Vinh, ông Lương, ông Vận, ông Tải - thôn Thịnh Hòa đã đồng ý hiến 51,5 m2 đất ở cho xã mở rộng đường ở 1 số điểm nút thắt trên tuyền đường. Tiếp tục đồng thuận, hưởng ứng với chủ trương của ĐU, HĐND, UBND xã trong 2 ngày vừa qua đã có 13 gia đình thôn Thịnh hòa đồng ý hiến 80,5 m2 đất cho xã mở rộng đường đó là hộ gia đình ông Lê Văn Nguyên 4,0 m2 ; hộ gia đình ông Hoàng Đức Sơn 4,0 m2; hộ gia đình ông Lê Hồng Quân 2,0 m2;  hộ gia đình ông  hộ gia đình ông Lê Khả Sỹ 3,0 m2; hộ gia đình ông Hoàng Văn Dân 10 m2; hộ gia đình ông Hoàng Văn Thiết 10 m2; hộ gia đình bà Búi thị Thái 7,0 m2;  hộ gia đình ông Lê Khả Nam 7,0 m2;   hộ gia đình ông Lường Văn Bình 2,0 m2; hộ gia đình ông Hoàng Văn Tự 1,5 m2 . ĐU, HĐND, UBND xã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận tinh thần đồng thuận của các hộ gđ đã hiến đất cho tập thể của gđ ông Lê Văn Nguyên; gđ ông Lê Khả Sỹ, Gđ ông Hoàng Văn Dân, gđ ông Hoàng Văn Thiết, gđ bà Bùi Thị Thái gđ ông Lê Khả Nam; gđ ông Lường Văn Bình, gđ ông Hoàng Văn Tự, gđ ông Hoàng Đức Sơn, gđ ông Lê Hồng Quân, gđ ông Hoàng Văn Tương, gđ ông Lê Đình Sửu, gđ ông Hoàng Ngọc Khoa -  thôn Thịnh Hòa. Trên tinh thần đồng thuận hiến đất của 19 hộ gia đình  thôn Đông Anh Vinh và Thôn Thịnh Hòa. ĐU, HĐND, UBND xã tiếp tục vận động, kêu gọi một số hộ gđ ở các điểm nút thắt còn lại thuộc thôn Bình Tây đồng thuận chủ trương của xã hiến đất mở rộng đường ĐHH16 để góp phần cùng với các hộ gia đình ở những điểm nút thắt khác trên tuyến đường đã hiến đất mở rộng đường để tuyến đường khi hoàn thành bà con nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn giao thông. Phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024, thôn NTM kiểu mẫu; xây dựng quê hương Hoằng Thịnh ngày một khởi sắc, khang trang, văn minh, giàu đẹp.

                                                                  Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoa – CC.VHXH