Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Hoàng Văn Chung
  Ngày sinh: 15/08/1974
  Quê quán: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Tổ dân phố Phú Vinh Nam, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch UBND xã - Phó bí thư Đảng ủy