Công văn số 2008/STTTT - CNTT ngày 24/9/2021 của Sở thông tin và truyền thông về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

Đăng lúc: 16:15:48 30/09/2021 (GMT+7)

Công văn số 2008/STTTT - CNTT ngày 24/9/2021 của Sở thông tin và truyền thông về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin nhằm giảm thiểu các nguy cơ

                      555555555555.pdf