Xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của người.

7h30 phút sáng ngày 15/7/2019, tại hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thịnh Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị học tập trực tuyến: Chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của người.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và trao huy hiệu Đảng

7h30 phút sáng ngày 11/01/2019, tại Hội trường Văn hóa đa năng xã Hoằng Thịnh, BCH Đảng bộ xã khai mạc hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và trao huy hiệu Đảng cho 8 Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và đợt 07/11.

Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị trực tuyến: Học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

7h30 phút, ngày 19/02/2019 tại hội trường Văn hóa đa năng xã Đảng ủy tổ chức hội nghị trực tuyến: Học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Sáng ngày 13/3/2018 Đảng ủy xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện công văn số 132- CV/BTGHU ngày 08/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa v/v tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 7h sáng ngày 13/3/2018, tại Hội trường văn hóa đa năng xã Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thức hội nghị: triệu tập cán bộ, Đảng viên về hội trường văn hóa đa năng xã học tập qua truyền hình trực tiếp của Đài truyền thanh và truyền hình Thanh hóa; tiếp sóng và truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, Đảng viên và nhân dân theo dõi và học tập. Chủ trì hội nghị: Thường trực Đảng ủy. Quán triệt, triển khai nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2018 do Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương Đảng (Khóa XI), Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng bộ xã Hoằng Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 2/9, 07/11; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân Mậu Tuất 2018, ngày 04/01/2017 tại Hội trường văn hóa đa năng xã Đảng bộ xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 2/9, 07/11, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Công Bằng Bí thư Đảng bộ, CT.HĐND xã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

“Chúng tôi nhiều lần nói không thể không làm được đâu, nhưng muốn thế lòng dân phải thuận, tất cả phải đồng lòng. Nói cái lò nóng lên ý là tất cả phải vào cuộc, đồng lòng nhất trí lại, không ai có thể đứng ngoài cuộc được”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đáp ý kiến của cử tri về việc phòng chống tham nhũng chỉ “nóng” ở cấp trên, còn cấp dưới vẫn "lạnh"...
12